Skip to content

STAVPOČ


Návštevníkov: 201351
Zber a spracovanie starých vozidiel
Autorizácia
1. STARÉ VOZIDLÁ  musí odovzdať ich držiteľ na základe požiadaviek zákona o odpachoch a §120 zákona čislo 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov iba autorizovanému zariadeniu na spracovanie starých vozidiel alebo zariadeniu na zber starých vozidiel, ktorého držiteľovi vystaví potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie, bez ktorého policajné orgány neodhlásia staré vozidlo z evidencie. Naša spoločnosť vlastní autorizáciu na spracovanie starých vozidiel kategórie M1, N1, L2e a povolenie na ich zber a spracovanie pod číslom 175/A/08-3.3 or doku 2008.
 
Preberacie podmienky

2. PREBERACIE PODMIENKY 

vozidlo by malo byť kompletné (karoséria, prevodovka, náprava), aby spĺňalo definícviu podľa zákona o odpadoch 386/2009 Z.z..

potrebné doklady: technický preukaz, občiansky preukaz,
v prípade, že vozidlo neodovzdáva jeho majiteľ je potrebmné overené splnomocnenie na manipuláciu s vozidlom.
Ak je vozidlo písané na firmu je potrebná prítomnosť štatutárneho zástupcu firmy alebo splnomocnenie. Potrebné je doniesť pečiatku firmy.
Vzor splnomocnenia TU
 
3. ODVOZ STARÝCH VOZIDIEL
Ak je Vaše staré vozidlo nepojazdné, naša firma Vám zabezpečí doipravu odťahovým vozidlom do nášho spracovateľského zariadenia BEZPLATNE. 
 
4. OTVÁRACIE HODINY 
Pondelok:  7:00  -  16:00
 Utorok:  7:00 -  16:00
 Streda:  7:00 -  16:00
 Štvrtok:  7:00 -  16:00
 Piatok:  7:00 -  14:00

 

Kontakt: 0903 546 395, 0903 536 306, Tel/Fax: 043/5584558

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.