O nás

Počiatky spoločnosti STAVPOČ s.r.o. siahajú do roku 1993, kedy jeden z konateľov založil stavebnú firmu s 13 zamestnancami.

Postupným vývojom a nárastom činnosti sa firma transformovala na modernú stavebnú spoločnosť pôsobiacu na celom území Slovenska.

Medzi hlavné predmety činnosti spoločnosti patrí realizácia pozemných a vodohospodárskych stavieb a spracovanie starých vozidiel.

Našou víziou je poskytovať čo najširšiemu okruhu zákazníkov vysoko profesionálne, odborné a spoľahlivé služby a produkty v oblasti stavebnej výroby.

Motto spoločnosti:

Spokojný zákazník je zárukou prosperity firmy.

Prosperujúca firma je zárukou spokojnosti pracovníkov.

Spokojný a aktívny pracovník je zárukou spokojnosti zákazníkov.