Pozemné stavby

 

 • Hotel Malina, Malinô Brdo, Ružomberok
 • Nadstavba strechy na administratívnej budove vydavateľstva JUNIOR vrátane plynoinštalácie, Bratislava
 • Stavebné úpravy tribúny a vstupných brán a vybudovanie turniketového systému MFK Ružomberok
 • Rekonštrukcia podkrovia RZ MV SR Smrekovec - Donovaly
 • Pílnica Námestovo - Klin
 • Rekonštrukcia a prístavba výdajne stravy, jedálne a učební Gymnázia A. Bernoláka v Námestove
 • Podbrezová - oprava prijímacej budovy
 • ZŠ Klin - Telocvičňa
 • Nová Bystrica – úpravňa vody, rekonštrukcia a modernizácia – SO 02 Administratívna budova
 • Kultúrny dom A. Hlinku, Ružomberok
 • PM 18 Kancelárie a šatne, Ružomberok
 • Prístavba Misijného domu - Nitra
 • Prestavba podkrovia budovy jezuitského kláštora, Ružomberok
 • Rekonštrukcia kuchyne a jedálne v NSCP Ružomberok
 • Harmanec – Sklad MAKO 3
 • Sklad elektromotorov, Ružomberok
 • Rekonštrukcia pracoviska DEXIA banka Slovensko a. s., Ružomberok
 • Využitie odpadného tepla papierenského stroja č. 8 a klimatizácia haly PS 8, Ružomberok
 • Adaptácia budovy CHÚV na sklad obalov pre TL, Ružomberok
 • Stavebné úpravy učebňového traktu Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
 • Rekonštrukcia internátnej časti budovy C Katolíckej univerzity v Ružomberku
 • New computer center and backup comp. - firewall, Ružomberok
 • Pulp mill - Wall cladding of vacuum pump, Ružomberok
 • Grids handing system – civil works, Ružomberok
 • Oprava budovy Finishing CSL, Ružomberok
 • Pošta Klin – vybudovanie priehradiek
 • Stavebné úpravy a prístavba Motela RANČ, Černová
 • Prístavba šatní a tribúny v športovom areáli, Klin
 • Futbalové miniihrisko pri ZŠ Brusno
 • Lesovňa SLANÁ VODA - zateplenie
 • Administratívno - skladová budova AGROTEM - PULZ, s.r.o. v Liptovskom Mikuláši
 • Intenzifikácia ČOV v SHP Harmanec a. s.
 • Zvýšenie energetickej efektívnosti materskej školy v obci Klin
 • LIMBA centrum tradícií a turizmu Tvrdošín
 • Stavebné úpravy na zvýšenie úspory primárnych energetických zdrojov Pekárne a cukrárne RUSINA, s.r.o., Dolný Kubín
 • Prístavba a rekonštrukcia športovo - relaxačného centra Dolný Kubín
 • Znižovanie energetickej náročnosti pri prevádzke MŠ J. Lajčiaka, Pribylina
 • Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Bobrov
 • Komplexné zníženie spotreby energie pri prevádzke obecného úradu v Bobrove
 • Vybudovanie zberného dvora v obci Zubrohlava
 • Dolný Kubín OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
 • Holíč OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
 • Babín - zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ
 • Beňadovo - Dom nádeje
 • Beňadovo - Stavebné úpravy obecného úradu s kultúrnym domom
 • Centrum kultúrneho dedičstva Bobrov
 • Kultúrny dom v obci Dlhá nad Oravou - zníženie energetickej náročnosti
 • Využitie nadstavby budovy základnej školy v Hladovke
 • Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Oravský Podzámok
 • Rabča - nadstavba a stavebné úpravy MŠ
 • Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova v obci Slavošovce
 • Rekonštrukcia administratívnej budovy na bytový dom Trstená
 • Výstavba chatiek Zuberec
 • Dostavba saunového sveta Dolný Kubín
 • Obec Klin - Zberný dvor
 • Myjava - rekonštrukcia administratívnej budovy na ubytovacie zariadenie
 • Výrobný závod Harmanec - Bags s.r.o.
 • Projekt 2020 Harmanec - Kuvert - výstavba výrobnej a skladovacej haly
 • Rekonštrukcia objektu OKB Tauris a.s.
 • Rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry Tvrdošín - 2. časť
 • Cesty s výhľadom na Tatry, zlepšenie cestnej infraštruktúry mesta Tvrdošín a Gminy Kościelisko