Spracovanie starých vozidiel

Spoločnosť STAVPOČ s.r.o. má Ministerstvom životného prostredia SR udelenú autorizáciu č. 0122/SV/SPR/A/18-1.8 na spracovanie starých vozidiel.
V našej prevádzke sa staré vozidlo postupne rozoberie a jednotlivé suroviny sa rozdelia a opätovne sa využívajú. Pri rozoberaní starého vozidla sa odstráni motorový olej, brzdová kvapalina, akumulátor, plastové súčiastky, pneumatiky, textil, koža, farebné kovy a oceľ. Motorový olej, brzdovú kvapalinu a akumulátory bezpečne zneškodníme.

Preberacie podmienky:

 • V prípade, že vozidlo, ktoré chcete odovzdať na spracovanie, je pojazdné, môžete ho priviezť na prevzatie do nášho spracovateľského zariadenia. Pokiaľ je vozidlo nepojazdné, dohodnete si termín a my zabezpečíme odvoz odťahovým vozidlom. Info na tel. čísle 0903 546 395, 0904 521 783.

Nie je podmienkou, aby bolo vozidlo pri odovzdávaní pojazdné, funkčné alebo malo platnú STK.

Doklady potrebné k odovzdaniu starého vozidla:

 • Originál osvedčenia o evidencii (technický preukaz) časť I. aj časť II.
 • ŠPZ 2 ks
 • Ak je vozidlo dočasne vyradené, prípadne bol niektorý z dokladov (ŠPZ, osvedčenie o evidencii časť I. a II.) stratený alebo odcudzený, treba predložiť potvrdenie od polície o nahlásení straty, odcudzení alebo dočasnom vyradení vozidla spolu s evidenčnou kartou vozidla.
 • Majiteľ predloží občiansky preukaz. V prípade, že vozidlo neodovzdáva jeho majiteľ, treba predložiť písomné splnomocnenie majiteľa + fotokópiu občianskeho preukazu majiteľa vozidla.
 • V prípade úmrtia majiteľa vozidla, treba priniesť úmrtný list a osvedčenie o dedičskom konaní. Vozidlo môže odovzdať na spracovanie len osoba, ktorá vozidlo zdedila.
 • Ak je držiteľom vozidla právnická osoba, odovzdať vozidlo môže jej štatutárny zástupca alebo osoba splnomocnená štatutárnym zástupcom na odovzdanie vozidla – splnomocnenie s podpisom štatutárneho zástupcu a pečiatkou spoločnosti.
 • Výpis z obchodného registra (u právnickej osoby) 
 • Na vyradenie vozidla je potrebné priniesť pečiatku spoločnosti (u fyzickej osoby - podnikateľa a právnickej osoby)

Údaje o spracovaní starého vozidla sú zasielané cez portál  www.ezap.sk, kde bude vypracované:

 • Potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie. Toto potvrdenie je doklad potrebný na trvalé vyradenie vozidla z evidencie, ktorý sa predkladá na dopravnom inšpektoráte (iba v prípade, ak systém vozidlo nevyradilo z národnej evidencie vozidiel).
 • Potvrdenie o vyradení vozidla z národnej evidencie vozidiel. Toto potvrdenie je doklad o trvalom vyradení vozidla z evidencie, ktorý Vám zašleme (poštou, e-mailom, osobne).

 

 • Po vyradení vozidla z evidencie na polícii, je potrebné zrušiť povinné zmluvné poistenie. Na príslušnej poisťovni predložíte potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie a oznámite túto skutočnosť.
 • Pri odovzdávaní vozidla je potrebná osobná prítomnosť držiteľa. V prípade, že vozidlo neodovzdáva jeho majiteľ, je potrebné splnomocnenie na manipuláciu s vozidlom s overeným podpisom držiteľa. Ak je vozidlo písané na právnickú osobu, je potrebná prítomnosť štatutárneho zástupcu alebo splnomocnenie. Zároveň je potrebné priniesť pečiatku spoločnosti.

 

Súvisiace dokumenty

 

 

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok: 7:00 - 16:00
Utorok: 7:00 - 16:00
Streda: 7:00 - 16:00
Štvrtok: 7:00 - 16:00
Piatok: 7:00 - 14:00

 

Spracovanie starých vozidiel v roku 2020

- 0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%

Materiálové zhodnotenie

- 0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%

Energetické zhodnotenie

- 0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%

Zneškodnenie

Spracovanie starých vozidiel v roku 2019

- 0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%

Materiálové zhodnotenie

- 0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%

Energetické zhodnotenie

- 0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%

Zneškodnenie

Spracovanie starých vozidiel v roku 2018

- 0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%

Materiálové zhodnotenie

- 0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%

Zneškodnenie