Inžinierske stavby
 • Banská Bystrica - kanalizačný zberač A
 • Donovaly - Splašková kanalizácia a rekonštrukcia vodovodu I. etapa
 • Zubrohlava – výstavba vodovodu a kanalizácie
 • Liptovský Mikuláš – rekonštrukcia ČOV III. etapa intenzifikácia ZOA 1. časť
 • Odkanalizovanie obcí Krpeľany, Turany, Sučany na ČOV Vrútky, I. etapa
 • Kraľovany - ČOV a kanalizácia
 • Mútne – rozšírenie vodovodu a prívod vody pre Beňadovo
 • Breza - kanalizácia I. etapa
Čítať viac
Pozemné stavby

 

 • Hotel Malina, Malinô Brdo, Ružomberok
 • Nadstavba strechy na administratívnej budove vydavateľstva JUNIOR vrátane plynoinštalácie, Bratislava
 • Stavebné úpravy tribúny a vstupných brán a vybudovanie turniketového systému MFK Ružomberok
 • Rekonštrukcia podkrovia RZ MV SR Smrekovec - Donovaly
 • Pílnica Námestovo - Klin
 • Rekonštrukcia a prístavba výdajne stravy, jedálne a učební Gymnázia A. Bernoláka v Námestove
 • Podbrezová - oprava prijímacej budovy
Čítať viac