Inžinierske stavby

 • Banská Bystrica - kanalizačný zberač A
 • Donovaly - Splašková kanalizácia a rekonštrukcia vodovodu I. etapa
 • Zubrohlava – výstavba vodovodu a kanalizácie
 • Liptovský Mikuláš – rekonštrukcia ČOV III. etapa intenzifikácia ZOA 1. časť
 • Odkanalizovanie obcí Krpeľany, Turany, Sučany na ČOV Vrútky, I. etapa
 • Kraľovany - ČOV a kanalizácia
 • Mútne – rozšírenie vodovodu a prívod vody pre Beňadovo
 • Breza - kanalizácia I. etapa
 • Odkanalizovanie obcí prihraničného toku rieky Polhoranka, čistenie odpadových vôd na ČOV Námestovo, intenzifikácia ČOV Námestovo – I. etapa
 • Žilina – Bytča, prívod vody z SKV, prívodné potrubie I. IV. stavba, III. stavba Svederník Bytča, I. časť Svederník - Kotešová
 • Donovaly DVZ
 • Oravská Jasenica - vodovod
 • Medzibrodie – vybudovanie splaškovej kanalizácie
 • Výmena chemickej kanalizácie, Ružomberok
 • Beluša – kanalizácia a ČOV
 • Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd Opatovce nad Nitrou, II. etapa
 • Lieskovec – kanalizácia ulíc Stredisková, Horná a Hájik
 • Brusno – zásobovanie vodou
 • Brusno – kanalizácia II. etapa, stoka BC, stoka BC-1
 • IBV Brusno, komunikácie, verejné osvetlenie
 • Sústava na likvidáciu odpadových vôd v Banskej Bystrici – zberač "A"
 • Skupinová kanalizácia Považská Bystrica – ČOV Lapač štrku
 • Brusno – splašková kanalizácia II. etapa – stoka AD, AD-1, BF, BF-1
 • Lieskovec – Nová ulica – oprava kanalizácie
 • Lieskovec – kanalizácia k rodinným domom Rómskych občanov
 • Modrý Kameň – rekonštrukcia vodovodu
 • Lipovec – Turčianske Kľačany, kanalizácia – napojenie na ČOV Vrútky
 • SKV Martin – Jasenská dolina
 • Dolný Kubín – Kňažia, kanalizácia a napojenie na ČOV – II. etapa
 • Rekonštrukcia chemickej kanalizácie, Ružomberok
 • Rekonštrukcia požiarneho vodovodu - III. etapa, Ružomberok
 • Odkanalizovanie regiónu Šaľa - výstavba kanalizačného systému - Močenok
 • Oprava splaškovej kanalizácie na ulici SNP v obci Ivanka pri Dunaji
 • Ružomberok ECOplus PM 19 - Podzemné siete
 • Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra
 • Rekreačný a športový areál LIVE PARK Splašková kanalizácia Bobrovník
 • Nové kazety pre skládku odpadov Partizánska Ľupča
 • Diaľnica D1 - Ivachnová - Važec
 • Požiarny vodovod, Ružomberok
 • Beňadovo - rozšírenie vodovodu
 • Klin - rozšírenie vodovodnej siete
 • Pucov - tok Pucov, úprava toku
 • Tauris Rimavská Sobota - vodovod
 • Vodárenská spoločnosť Ružomberok - potrubný most
 • Zvýšenie kapacity prevzdušňovania ČOV a čerpania vratného kalu Hrboltová
 • Vodojem Lisková
 • SUNGWOO HITCH - výrobný komplex Žilina - inžinierske siete
 • Ťapešovo - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
 • Nová chemická kanalizácia, Ružomberok
 • Krakow - Budowy autostrady A4 - dažďová kanalizácia